Dorpshuis 't Trefpunt

Het Dorpshuis in Kollumerpomp probeert de dorpsbewoners te voorzien van een sociale gelegenheid waar men samen kan komen, men zich kan ontspannen, men kan sporten en waar de saamhorigheid van een dorp versterkt kan worden. Het dorpshuis wil graag het middelpunt van de dorpsgemeenschap zijn.

Met behulp van vele vrijwilligers wordt gezamenlijk het dorpshuis draaiende gehouden. Inkomsten worden verkregen uit o.a.:

 • bardiensten
 • schoonmaakdiensten
 • keukendiensten

Daarnaast organiseert het verenigingsleven (culturele commissie, oranjevereniging, plaatselijk belang) allerlei activiteiten in opdracht of in samenwerking met het dorpshuis. Deze activiteiten vinden dan plaats in of rond het dorpshuis. Verder is het dorpshuis bij calamiteiten het aangewezen crisiscentrum.

Verder huisvest peuterspeelzaal ‘de pompebledsjes’ ook in het dorpshuis. Twee keer per week is er een leerzame maar ook speelzame morgen.

Openingstijden zijn vrijdagavond (20.00 tot 24.00 uur) en iedere zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur tot zaterdagavond 24.00 uur open.

Wanneer het dorpshuis open is, is het ook mogelijk gebruik te maken van de keuken. Vooral de zaterdagmiddag is in trek. Het is dan vaak gezellig druk in het dorpshuis. Veel mensen halen hun snack af aan het loket of eten gezellig mee in het dorpshuis zelf.

De activiteiten die o.a. plaatsvinden in het dorpshuis zijn:

 •     klaverjassen (iedere maand)
 •     darten (iedere maand)
 •     muziek avonden
 •     cabaret avonden
 •     sjoel middagen
 •     bingo middagen
 •     volleybal
 •     gymnastiek
 •     vergaderingen, etc.

Daarnaast is het mogelijk feesten, recepties of etentjes te houden in ons dorpshuis. Van lopende buffetten tot barbecues. Verder kunt u uw bijeenkomst of vergadering in het dorpshuis beleggen. Het gebruik van de beamer voor een vergadering is ook mogelijk.

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met dhr. B. Poelstra (0511-408554).

Tot ziens in het dorpshuis!

Openingstijden  

vrijdagavond

20.00 tot 24.00 uur
zaterdagmiddag 17.00 tot 24.00 uur

 

Culturele Commissie  
Voorzitter Jaldert Bakker
Secretaris Marian Bosscha
Penningmeester Korien Boerema
Algemeen Halbe Kootstra
Marco Grasman
Jaap Poortinga
Maaike Postma