Informatiebijeenkomsten op 8 en 28 oktober 2013

Waar liggen kansen om de woonlasten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren? Hierover organiseert het platform Energiek Wonen in oktober twee informatiebijeenkomsten voor alle inwoners van Kollumerland:

  • 8 oktober 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis;
  • 28 oktober 2013 om 19.30 uur in MFC De Tredder in Westergeest.

Lees meer...

Prijzenoverzicht feestweek 2013

Straatversiering
1. Foyingaweg 1 - 7 (Fokje Meetsma – Klaas Kingma)
2. Foyingaweg 70 - 102 (ASO buurt)
3. Meester Visserstraat

Lees meer...

Nieuwe borden verfraaien entree Kollumerpomp

Zaterdagmorgen 3 augustus hebben enkele mensen van Plaatselijk Belang en de jubileumcommissie “Kollumerpomp, 400 jaar’ de nieuwe borden geplaatst bij de entree van het dorp. Het tijdstip was zorgvuldig uitgezocht want het is nu feestweek op De Pomp. Plaatsgenoot Engelien Bosman-Haverkate mocht een serie foto’s van het dorp maken en daarvan werden 2 uitgezocht voor de borden. De oude borden zijn inmiddels 25 jaar oud, waren vies en aan vervanging toe. Er is nu gekozen voor een heel ander ontwerp. Lauwers Design (Reclame en Internet) uit Dokkum heeft beide fotoplaten gemaakt en het geheel geeft nu een mooie frisse aanblik. De Pompsters willen hiermee de komende decennia weer mensen in hun dorp welkom heten en laten zien hoe mooi het hier is.

Lees meer...

Programma dorpsfeest 2013 (5 t/m 11 augustus)

Nog even en het is weer zover, de Pompster feestweek. De leden van de Oranjevereniging hebben hiervoor inmiddels een programmaboekje ontvangen. Graag willen we twee onderdelen van de feestweek nog extra onder de aandacht brengen.

Lees meer...

Dorpsspiegel

De gemeente Kollumerland c.a. is eind 2009 een gemeentebreed proces gestart over de leefbaarheid in de gemeente. Het interactieve proces heeft geleid tot de Visie Leefbaarheid Kollumerland c.a. (2010). Aansluitend daarop is in het Koersdocument 2010-2014 ‘Kollumerland maakt werk van woorden’ leefbaarheid als één van de speerpunten genoemd.
Om de leefbaarheid in de gemeente en in de dorpen te meten is de inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit heeft geleid tot een Dorpsspiegel.
Een flink aantal van u heeft deze vragenlijst ingevuld. Wij, als Plaatselijk Belang, zijn bezig een dorpsvisie te maken voor de komende jaren. Wij zullen voor het maken van deze dorpsvisie onder andere gebruik maken van de conclusies en aanbevelingen uit de Dorpsspiegel.
In de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang kwam naar voren dat er belangstelling is voor het lezen van de Dorpsspiegel.
Via de volgende link komt u bij het bestand: Dorpsspiegel Kollumerpomp.pdf

Bestuur Plaatselijk Belang

Koninginnedag 2013

30 april om 10:00 uur kwamen de kinderen in oranje gehuld naar het Trefpunt. In het dorpshuis hing een groot scherm waarop de abdicatie van de koningin te volgen was. De kinderen werden ingedeeld in groepjes en gingen het dorp in. Ze gingen op zoek naar mensen van het koningshuis en gingen daar spelletjes doen. Ze gingen blikgooien, geblinddoekt de kroon op Willem Alexander zijn hoofd zetten, dropsleutel binnenhalen, spijkerpoepen en sjoelen. Ook moesten ze onderweg een rebus oplossen, een puzzel maken en natuurlijk werden ze onderweg ook voorzien van ranja en een koekje. Tijdens de speurtocht kregen de kinderen ook letters, waarmee ze bij terugkomst een woord moesten maken. Het woord stond natuurlijk in het teken van de troonswisseling; namelijk ‘troonopvolging’. Tot slot kregen de kinderen nog een lekker bakje patat en een bekertje ranja en daarna ging iedereen weer naar huis. De spelweekcommissie kan terugkijken op een geslaagde ochtend.

Lees meer...

Plaatsing herinneringsbordje

Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van Kollumerpomp zijn er op zaterdag 3 november 2012 door Vrouwenbond ‘Passage’ en Plaatselijk Belang twee bol-esdoorns langs het wandelpad ‘De Blikken’. Deze bomen symboliseren de diverse geledingen en leeftijdsgroepen in ons dorp. De stam van de boom kan niet zonder het wortelstelsel en ook niet zonder de takken met al zijn bladeren. Ze hebben elkaar nodig, niet alleen om te bestaan maar ook om te groeien. In ons dorp ‘De Pomp’ hebben we elkaar nodig, in welk opzicht dan ook. Hierdoor is er perspectief voor de toekomst en blijft het goed wonen hier in Kollumerpomp; voor ons en onze kinderen. Om deze boomplantdag in onze herinnering te houden, is er in de tweede week van maart 2013 een bordje geplaatst op de rustbank die precies tussen de beide bomen instaat.

Geslaagde uitvoering door de jeugd gymgroep

Op maandag 14 januari werd er door de jeugd gymgroep een korte uitvoering gegeven. Er was een overweldigende opkomst van ouders, pake's, beppe's, broertjes, zusjes en belangstellenden. De uitvoering werd geopend met een gastoptreden van de majorettes: Rianne en Petra van Wieren, Janita Luimstra en Esmee Nauta. Hun optredens werden zeer gewaardeerd door het aanwezige publiek. Ze vonden het leuk om te zien wat twirling eigenlijk inhoud.

Lees meer...