Koninginnedag 2013

30 april om 10:00 uur kwamen de kinderen in oranje gehuld naar het Trefpunt. In het dorpshuis hing een groot scherm waarop de abdicatie van de koningin te volgen was. De kinderen werden ingedeeld in groepjes en gingen het dorp in. Ze gingen op zoek naar mensen van het koningshuis en gingen daar spelletjes doen. Ze gingen blikgooien, geblinddoekt de kroon op Willem Alexander zijn hoofd zetten, dropsleutel binnenhalen, spijkerpoepen en sjoelen. Ook moesten ze onderweg een rebus oplossen, een puzzel maken en natuurlijk werden ze onderweg ook voorzien van ranja en een koekje. Tijdens de speurtocht kregen de kinderen ook letters, waarmee ze bij terugkomst een woord moesten maken. Het woord stond natuurlijk in het teken van de troonswisseling; namelijk ‘troonopvolging’. Tot slot kregen de kinderen nog een lekker bakje patat en een bekertje ranja en daarna ging iedereen weer naar huis. De spelweekcommissie kan terugkijken op een geslaagde ochtend.

Kijk hier voor meer foto's